Over ons

Home >> About

YininZorg: betrouwbaar, ervaren, behulpzaam en professioneel.

 

Laatste nieuws:

YininZorg is recent erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit betekent dat wij voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en op Stagemarkt.nl leuke en leerzame stages kunnen aanbieden voor bijvoorbeeld studenten van de MBO-4 opleiding ‘Management Assistente’. Wij hechten waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en integratie van (jonge) studenten die we willen motiveren en coachen om zich verder te ontwikkelen in de -bij hen passende- richting.

 

YininZorg is een servicebureau voor zelfstandige zorgverleners (zzp’ers in de gezondheidszorg) en is opgericht door professionals die zelf uit het zorg-werkveld komen en uit het bedrijfsleven als informatie technologie ingenieur&consultant. Dit maakt van YininZorg een zogezegd ‘elkaar aanvullend’ team. We streven vanuit onze intrinsieke waarden continue naar de beste kwaliteit, zowel vakinhoudelijk en organisatorisch als in de communicatie en omgang met elkaar.

De combinatie van 15 jaar ervaring in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg routes, psychogeriatrische en somatische afdelingen, kleinschalig wonen, revalidatie centra, gehandicaptenzorg en palliatieve zorg met de jarenlange ervaring in het meedenken en inrichten van klantgerelateerde (CRM) processen heeft geresulteerd in een gefundeerd, getalenteerd en gedreven team. In het opbouwen van deze ervaring en samenwerking is duidelijk geworden welke meerwaarde dit kan hebben bij het vinden en matchen van zorgverleners en zorgaanvragers. In 2019 is het idee om onze kennis, ons netwerk en de toenemende vraag naar advies en bemiddeling vanuit collega’s en opdrachtgevers uitgegroeid tot een concreet plan en het daadwerkelijk opzetten van YininZorg als servicebureau voor de gezondheidszorg.

 

Wij willen dat de zorg weer gewaardeerd en aantrekkelijk wordt!

Het zit vooral in de verbinding die we continu maken met de mensen en de praktijk. Daar draait dit werk wat ons betreft om. Als onze manier van werken en die van de zorgverleners met wie wij samenwerken geen toegevoegde waarden hebben voor de kwaliteit van de zorg, dan heeft ons werk weinig zin. We houden dat motief dan ook scherp in de gaten en hebben onze selectie, organisatie en werkwijze hierop aangepast.

In het maken van die verbinding met de werkvloer is het prachtig om met zoveel verschillende zorgvragers, zorgverleners en zorgaanvragers contact te hebben. We brainstormen, sparren, evalueren en delen ervaringen en ideeën over visie op de zorg en haar ontwikkelingen. We kijken naar passende oplossingen voor personele vraagstukken en discussiëren over de moeilijke en mooie kanten van de zorg.

 

Tot ziens en hartelijke groeten,

Team YininZorg.

YininZorg, kwaliteit staat hoog!

YininZorg is ambitieus. Dat wil zeggen dat we de kwaliteit van mensen (zorgverleners) zeer belangrijk vinden, alsmede de kwaliteit van organisaties waarmee wij samenwerken…

Ook de kwaliteit van onze interne (bedrijfs)processen vergeten wij niet uit het oog. Tevens is een betrouwbare en soepele automatisering, het bijhouden en uitvoeren van wet- en regelgevingen,  het creëren van contactenmomenten, het organiseren en bezoeken van evaluaties, intervisies, bijscholingen en netwerkbijeenkomsten voor ons van groot belang.

Tenslotte werken wij met precisie, een persoonlijke en zakelijke communicatie, een juiste aanpak en uitvoering om het hoogst haalbare resultaat te bereiken!

Yinin. Naar ieders zin.

Zorg is zoveel meer dan enkel zorg. En YininZorg weet dit.