Services

Home >> Services

Waarom werken als Uitzendkracht bij YininZorg?

Uitbetaling van vakantiegeld

 

Aanvulling van ziektegeld

 

Afdracht van pensioenpremies

 

Uitvoeren van loonbeslagen

 

Verzekeringen opgenomen

 

Re-integratietrajecten & begeleiding

 

In het maken van de verbinding met de werkvloer is het prachtig om met zoveel verschillende zorgvragers, zorgverleners en zorgaanvragers contact te hebben. We brainstormen, sparren, evalueren en delen ervaringen en ideeën over visie op de zorg en haar ontwikkelingen. We kijken naar passende oplossingen voor personele vraagstukken en discussiëren over de moeilijke en mooie kanten van de zorg.

Onze aanpak hebben we meegenomen van de werkvloer; persoonlijke aandacht, kwaliteit en maatwerk.

 

We willen graag weten wat je drijft om te werken in dit vak en wat je talenten zijn.

 

Waarom ben je hulpverlener geworden en waar ben je specifiek goed in?

 

We willen ook graag weten welke stappen je nog graag zou willen zetten in de zorg en wat je visie is op dit bijzondere vak.

 

We investeren daarom in het leren kennen van jou om te zorgen dat we elkaar goed begrijpen.

We luisteren naar je. Dat begint op het moment dat we voor het eerst contact hebben met elkaar. We nemen de tijd om te horen wie je bent, wat je in de zorg doet of gedaan hebt, maar ook wat je wensen zijn.
We zijn persoonlijk. Het vertrouwen wat daarvoor nodig is komt volgens ons voort uit persoonlijk contact.
We willen kwaliteit bieden en leveren. Zowel binnen onze interne organisatie als tijdens het uitvoeren van diensten/opdrachten.
We denken je te begrijpen. Omdat we zelf hulpverleners zijn kennen we de wereld waarin je je begeeft met betrekking tot je werk. We weten wat het mooi maakt, we hebben dat zelf gezien. We weten ook wat het moeilijk maakt, ook dat hebben we zelf ervaren.

 

Maar wij doen meer. Wij zorgen bijvoorbeeld ook voor:

 • Reserveren en betaling van vakantiegeld
 • Aanvulling van ziektegeld tot 91% in fase A met uitzendbeding
 • Verwerking van looncomponenten (reiskosten, toeslagen, bonussen etc.)
 • Uitvoeren van loonbeslagen
 • Verstrekking van werknemersverklaringen
 • Aanvragen voor zwangerschapsuitkeringen
 • Aanvragen voor werkvergunningen
 • Loonsverhogingen a.g.v. wijzigingen in CAO of minimumloon
 • Juiste toepassing van inlenersbeloning
 • Juiste toepassing van opvolgend werkgeverschap
 • Afdracht van pensioenpremies
 • Afdracht van premies en belastingen
 • Verzekeringen
 • Loonstroken en jaaropgaven
 • Ziekte, verzuim en reïntegratietrajecten

YininZorg: wij doen meer!

Wij zorgen voor zorgverleners, wij ontzorgen opdrachtgevers.

Wij denken mee, adviseren, volgen de laatste wetgevingen en hechten een grote waarde aan kwaliteit en persoonlijkheid, zowel intern als extern.

Wij zijn zakelijk wanneer we zakelijk moeten zijn, maar werken altijd met ons hart.

Wij zijn gedreven, ambitieus en gemotiveerd. En wat wij zijn willen wij ook bieden en leveren.

7e27bcd7-345d-4deb-ad27-a656aa68d724