Vervangingsovereenkomst YininZorg

Vervangingsovereenkomst met akkoord opdrachtgever 

De ondergetekenden:

 

[Naam zorgverlener] gevestigd te [plaats/adres]

 

En

 

[Naam opdrachtgever],

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 

Bij ziekte of afwezigheid van de zorgverlener gaat de opdrachtgever akkoord dat de werkzaamheden die verricht worden door de zorgverlener verplaatst worden naar een andere dag.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, en ondertekend te [plaats], op [datum] .

 

Naam zorgverlener:

 

………………………

[handtekening]

 

Naam opdrachtgever:

 

………………………

[handtekening]

YininZorg: wij doen meer!

Wij zorgen voor zorgverleners, wij ontzorgen opdrachtgevers.

Wij denken mee, adviseren, volgen de laatste wetgevingen en hechten een grote waarde aan kwaliteit en persoonlijkheid, zowel intern als extern.

Wij zijn zakelijk wanneer we zakelijk moeten zijn, maar werken altijd met ons hart.

Wij zijn gedreven, ambitieus en gemotiveerd. En wat wij zijn willen wij ook bieden en leveren.

7e27bcd7-345d-4deb-ad27-a656aa68d724