Services

Home >> Services

Werkprocessen

Kennismaking tussen YininZorg en zelfstandige zorgverleners.

Zorgvuldige selectie en wederzijdse ‘klik’.

Kennismaking met de zorgaanvrager en het maken van goede afspraken.

Onder andere verdieping in wensen en (organisatie)cultuur .

Maken verbinding tussen zorgverleners en zorgaanvragers

Toepassen en begeleiden van persoonlijke procesondersteuning en automatisering.

Kwaliteitscontrole – onze rode draad

Vanaf begin tot einde controleren wij op hoogwaardige kwaliteit binnen organisaties, zowel intern als extern.

Precies de gewenste procesondersteuning voor alle betrokkenen.

MijnYininZorg applicatie bevat o.a.:

 

  • Urenverwerking
  • Urenstaten
  • Documentenbeheer
  • Agendabeheer
  • Matching
  • Opdrachten
  • Diensten
  • Facturatie

YininZorg: wij doen meer!

Wij zorgen voor zorgverleners, wij ontzorgen opdrachtgevers.

Wij denken mee, adviseren, volgen de laatste wetgevingen en hechten een grote waarde aan kwaliteit en persoonlijkheid, zowel intern als extern.

Wij zijn zakelijk wanneer we zakelijk moeten zijn, maar werken altijd met ons hart.

Wij zijn gedreven, ambitieus en gemotiveerd. En wat wij zijn willen wij ook bieden en leveren.